© KFK Krystyna 2024 
20 czerwiec 2024
Sprawdź aktualne promocje !
Prowadzenie ksiąg handlowych

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, sporządzanie deklaracji: CIT-2, PIT-5,PIT-5L
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych
 • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej
 • wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • doradztwo rachunkowo – księgowe

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
 • obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzanie list płac i deklaracji PIT-4
 • obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA
 • reprezentacja Klienta w ZUS

KONTROLA IWINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa skierowana jest do klientów naszego biura, dla których świadczymy stałą obsługę księgową. Reagujemy w sytuacjach braku zapłaty za wystawione faktury sprzedaży.