© KFK Krystyna 2024 
20 czerwiec 2024
Kto i kiedy może skorzystać z dotacji?
Prowadzenie ksiąg handlowych

Kancelaria Finansowo-Księgowa "KRYSTYNA"

- Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów RP

- Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zgodne z obowiązującymi przepisami

- Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrowo-płacową dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej

- Oferujemy profesjonalną współpracę z klientem i wysoką jakość świadczonych usług. Nasze mocne strony to: wiedza, doświadczenie, rzetelność, terminowość i dokładność

- Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę, lub usługi tylko jednego określonego zakresu

-Doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów

- Naszymi klientami są: jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany lub na zasadach ogólnych, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego

Zostając naszym klientem uzyskujesz korzyści płynące z outsourcingu usług księgowych:

Nie musisz nabywać drogiego systemu finansowo-księgowego, nie musisz zatrudniać księgowego - co wiążę się z ryzykiem rekrutacji niewłaściwej osoby oraz ponoszeniem kosztów personalnych: składki ZUS ,urlopy, choroby.