© KFK Krystyna 2024 
20 czerwiec 2024
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług
Prowadzenie ksiąg handlowych


Rozlicz PIT
KLIENCI POSIADAJĄCY UMOWY O PROWADZENIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH (OPŁATA W FORMIE RYCZAŁTU)
PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW BEZ EWIDENCJI VAT
do 5 dokumentów 100 zł
do 30 dokumentów 150 zł
do 100 dokumentów 300 zł
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BEZ EWIDENCJI VAT PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW Z EWIDENCJĄ VAT
do 5 dokumentów 150 zł
do 30 dokumentów 200 zł
do 100 dokumentów 300 zł
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z EWIDENCJĄ VAT
do 5 dokumentów 200 zł
do 30 dokumentów 300 zł
do 100 dokumentów 400 zł
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
do 30 dokumentów 800 zł
do 100 dokumentów 1100 zł
sprawozdania roczne (bilans) 1-3 opłaty miesięczne
ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW
Listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PIT-4, PIT-11 cena od osoby
do 5 osób 30 zł
powyżej 5 osób 25 zł
umowy zlecenia, umowy o dzieło od 20 zł
OPŁATY POZOSTAŁE
zamknięcie roku KPIR, Ewidencja Przychodu opłata za grudzień
KLIENCI NIE POSIADAJĄCY UMOWY O PROWDZENIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH
DEKLARACJE
Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy 100 zł
VAT-7 100 zł
PIT-28 100 zł
PIT-11 / PIT-8B 70 zł
Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy 70 zł
ZAPISY W EWIDENCJACH OPŁATA ZA 1 ZAPIS
Ewidencja przychodu 2 zł
Księga Przychodów i rozchodów 3 zł
Ewidencja VAT sprzedaży 2 zł
Ewidencja VAT zakup 2 zł
SPRAWOZDANIA DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Osoby fizyczne od 30 zł
Osoby prawne od 50 zł

Powyzszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów uslug księgowych. Powyższe ceny są cenami netto.